Tjenester

Konsulent Tjenester


Vi tar på oss forskjellige konsulent oppdrag av varierende art og grad både innenfor kompositt området og andre områder enten det er til bedrifter eller privatpersoner.


Med en lang og variert erfaring kan vi benyttes som konsulenter innenfor forskjellige områder. Selv om vår hovedaktivitet spinner rundt kompositt materialer har vi allsidig erfaring innenfor salg, prosjektarbeid og annet arbeid rettet mot industrien generelt.

Design og Utvikling


Vi bidrar med vår kunnskap og erfaring i forbindelse med design og utvikling av nye kompositt profiler og innovative løsninger til spesifikke bruksområder.


Produkter og løsninger basert på fiberarmerte kompositt profiler er ofte et foretrukket valg på grunn av materialets egenskaper og bruken er stadig økende til forskjellige formål i mange sektorer. Vi kan bidra til den optimale løsningen for ditt prosjekt.