Tjenester

Konsulent Tjenester


Vi har opp gjennom årene bygd opp et omfattende nettverk av europeiske produsenter, leverandører og andre spesialister innen plast og kompositt materialer.


Vi tilbyr kundene tilgang til dette nettverket gjennom konsulent tjenester for å bidra til å identifisere potensielle produsenter av kompositt og plast produkter, samt andre spesialister det måtte være behov enten det gjelder produksjon eller teknisk bistand.

Design og Utvikling


Med kunnskap om pultrusion teknologien og kompositt profiler kan vi tilby omfattende og profesjonell rådgivning ved design og utvikling av profiler og innovative løsninger i kompositt materialer.


Produkter og løsninger basert på fiberarmerte kompositt profiler er ofte et foretrukket valg på grunn av materialets egenskaper og bruken er stadig økende til forskjellige formål i mange sektorer. Vi kan bidra til den optimale løsningen for ditt prosjekt.

Downloads (pdf)


Kompositt Profiler:

Katalog GRP Profiler

Tekniske Data UNI EN 13706


Hver enkelt profil optimaliseres med nødvendige egenskaper for å møte de spesifikke krav som stilles til produktet og tilpasset det aktuelle bruksområdet. Dette kan være krav som stilles til styrke, brannhemming, farge med mer.