Tjenester

Konsulent Tjenester


Vi har opp gjennom årene bygd opp et omfattende nettverk av europeiske produsenter, leverandører og andre spesialister innen plast og kompositt materialer.


Vi tilbyr kundene tilgang til dette nettverket gjennom konsulent tjenester for å bidra til å identifisere potensielle produsenter av kompositt og plast produkter, samt andre spesialister det måtte være behov enten det gjelder produksjon eller teknisk bistand.

Design og Utvikling


Vi bidrar med vår kunnskap og erfaring i forbindelse med design og utvikling av nye kompositt profiler og innovative løsninger til spesifikke bruksområder.


Produkter og løsninger basert på fiberarmerte kompositt profiler er ofte et foretrukket valg på grunn av materialets egenskaper og bruken er stadig økende til forskjellige formål i mange sektorer. Vi kan bidra til den optimale løsningen for ditt prosjekt.

Bedriftstjenester


Vi tar på oss administrative og praktiske oppdrag av varierende art og grad både innenfor kompositt området og andre områder enten det er til bedrifter eller privatpersoner.


Med en lang og variert erfaring kan vi benyttes som konsulenter innenfor forskjellige områder. Selv om vår hovedaktivitet spinner rundt kompositt materialer har vi allsidig erfaring innenfor salg, prosjektarbeid og annet arbeid rettet mot industrien generelt.